Kontakt

Sídlo:
Jeníkov 74
417 24 Oldřichov u Duchcova

Provozovna:
Skladištní 762/6
419 01 Duchcov
Mapa

Telefon:
+420 602 101 834
+420 606 101 567
IČO: 287 39 604
Email: info@3bsocialnifirma.cz

ÚDRŽBA ZELENĚ

ZAHRADNICTVÍ A KOVOVÝROBA

DROBNÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE A PRÁCE ÚDRŽBOVÉHO CHARAKTERU

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Sociální podnikání

Sociální podnikání lze definovat jako podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Pro sociální podniky je stejně důležité jak zvyšování veřejného prospěchu, tak dosahování zisku, který je však z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku či veřejně prospěšné aktivity.

3B sociální firma s.r.o. byla založena jako běžný podnikatelský subjekt, ve kterém jsou zapojeni i lidé se sociálním znevýhodněním. V oblasti zaměstnávání firma garantuje zaměstnávat minimálně 30% osob znevýhodněných na trhu práce. V oblasti práv zaměstnanců je kladen důraz zejména na dodržování základních etických a pracovně právních vztahů. Rovněž firma klade důraz na možnosti dalšího vzdělávání zaměstnanců, profesního růstu, aktivního zapojení se do chodu firmy, informovanosti zaměstnanců či respektování jejich soukromí.

3B sociální firma s.r.o. deklaruje podporu komunitním a sociálním programům zakladatele společnosti, které napomáhají těmto cílovým skupinám v integraci do společnosti. Firma se zavazuje část svých zisků (nejméně 51%) reinvestovat do podpory integrace znevýhodněných skupin občanů do společnosti a podpořit tak výše uvedené programy a přispívat tak k naplňování myšlenek komunitní péče