Kontakt

Sídlo:
Na Vypichu 180
417 25 Lahošť

Telefon:
+420 602 101 834
Ing. Bočková Kateřina

+420 606 101 567
Vejražka Tomáš

IČO: 287 39 604
Email: info@3bsocialnifirma.cz

ÚDRŽBA ZELENĚ

ZAHRADNICTVÍ A KOVOVÝROBA

DROBNÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE A PRÁCE ÚDRŽBOVÉHO CHARAKTERU

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Projekt

Vznik a zejména rozjezd firmy byl podpořen projektem z Operačního programu ESF ČR, Lidské zdroje a zaměstnanost a byl zahájen v lednu 2012 a následně ukončen v prosinci 2013. Jeho cílem bylo především vytvořit životaschopný model sociální firmy, která bude fungovat jako běžná konkurenceschopná firma, která je však zavázána atributy a cíli sociálního podniku, které subjekt deklaroval také ve svém zakladatelském dokumentu.

Cíle projektu

  • vybudovat fungující sociální podnik
  • umožnit pracovní uplatnění pro znevýhodněné na trhu práce
  • dostát principům sociálního podnikání