Kontakt

Sídlo:
Na Vypichu 180
417 25 Lahošť

Telefon:
+420 602 101 834
Ing. Bočková Kateřina

+420 606 101 567
Vejražka Tomáš

IČO: 287 39 604
Email: info@3bsocialnifirma.cz

ÚDRŽBA ZELENĚ

ZAHRADNICTVÍ A KOVOVÝROBA

DROBNÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE A PRÁCE ÚDRŽBOVÉHO CHARAKTERU

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Lidé a zaměstnanci

Mgr. Bočková Barbora -jednatelka společnosti

- nar. 1. 11. 1979

Absolventka oboru sociální práce na Masarykově univerzitě v Brně, absolventka psychoterapeutického výcviku Remedium, s dlouholetou praxí v oblasti sociálních služeb, sociálního začleňování, drogové problematiky a práce s rodinou. Sociální práci se systematicky věnuje od roku 2002, kdy na pozici terénní sociální pracovnice působila v Krizovém centru v Teplicích. Následně pracovala po dobu 6 let v neziskové organizaci WHITE LIGHT I., kde působila v oblasti péče o uživatele návykových látek a jejich blízké. Zde měla možnost věnovat se také problematice postpenitenciární péče. V roce 2006 se podílí na založení neziskové organizace Občanského sdružení Květina (aktuálně Květina, z. s.). Od roku 2009 vede a koordinuje jednotlivé sociální služby organizace a další její aktivity a projekty. V roce 2011 iniciuje založení 3B sociální firmy s.r.o. s cílem zajistit komplexní péči pro klienty sociálních služeb organizace. V letech 2013 až 2015 působila také jako externí zaměstnanec Agentury pro sociální začleňování, Úřadu vlády ČR na pozici lokální konzultantky.
Kontakt: +420 721 568 898, info@3bsocialnifirma.cz

Vejražka Tomáš

K sociální problematice se dostává během svého studia na střední škole v oboru veřejnoprávní ochrana v roce 2000, kdy ji absolvuje. Následně pak v roce 2006 spoluzakládá organizaci Občanské sdružení Květina (aktuálně Květina, z. s.), kde jako člen působí dodnes. V roce 2009 absolvoval rekvalifikační kurz na pracovníka v sociálních službách dle zákonných podmínek a v tomto období také krátkodobě v organizaci na této pozici působil. V roce 2011 se podílí na založení sociální firmy organizace s názvem 3B sociální firma s.r.o., kde doposud působí v pracovním poměru. Zaměřuje se zejména na výkon zakázek z oblasti údržby a oprav interiéru, zednické a zámečnické práce.
Kontakt: +420 606 101 567, info@3bsocialnifirma.cz

Ing. Bočková Kateřina

Absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor revitalizace krajiny, dlouhodobě se věnuje práci v zemědělství a krajinářství. V roce 2006 spoluzakládala organizaci Občanské sdružení Květina (aktuálně Květina, z. s.). V roce 2011 se podílela na založení sociální firmy organizace s názvem 3B sociální firma s.r.o., kde doposud působí. Zaměřuje se zejména na výkon zakázek z oblasti údržby zeleně a zahradních prací.
Kontakt: +420 602 101 834, katbocek@seznam.cz