Kontakt

Sídlo:
Na Vypichu 180
417 25 Lahošť

Telefon:
+420 602 101 834
Ing. Bočková Kateřina

+420 606 101 567
Vejražka Tomáš

IČO: 287 39 604
Email: info@3bsocialnifirma.cz

ÚDRŽBA ZELENĚ

ZAHRADNICTVÍ A KOVOVÝROBA

DROBNÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE A PRÁCE ÚDRŽBOVÉHO CHARAKTERU

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Vítejte na našich stránkách

zahradka

3B sociální firma s.r.o. byla založena 11. 1. 2011 neziskovou organizací Občanským sdružením Květina, které vzniklo v srpnu roku 2006 a svou činnost zaměřuje na problémy související zejména se sociální tématikou teplického regionu s aktuálním prioritním zaměřením na město Dubí. Počátkem roku 2015 reagovala organizace na novelizaci občanského zákoníku a upravila své stanovy a název (Květina, z.s.) dle platné legislativy.

Firma byla založena proto, aby lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností zejména z důvodů rasových, zdravotních či z důvodů dosažení nízkého stupně vzdělání, měli šanci realizovat se a uplatnit své schopnosti a dovednosti v běžné firmě podléhající standardnímu konkurenčnímu prostředí.

Založení a zejména rozjezd firmy byl podpořen projektem „3B sociální firma s.r.o.“ z ESF ČR, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 30 na podporu sociální ekonomiky. Cílem podpory a činnosti sociální firmy je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání.